Unia Europejska chce chipować dzieci!

prawda
fałsz
Unia Europejska chce chipować dzieci!