Ruch Palikota bez Palikota

Palikot ofiarą TERRORYSTY!

Palikot pali „marychę" pod Sejmem

prawda
fałsz
Palikot pali „marychę" pod Sejmem

Palikot jedzie PO BANDZIE

Palikot kocha Dodę!

prawda
fałsz
Palikot kocha Dodę!