Sąd skazał Dodę za obrazę uczuć religijnych!

Piróg satanistą?

prawda
fałsz
Piróg satanistą?