Popielewicz trenuje na czarny pas

prawda
fałsz
Popielewicz trenuje na czarny pas