Szeregowy Marcin Tyszka?

prawda
fałsz
Szeregowy Marcin Tyszka?